Om webbplatsen

Innehåll

Allmän information

Sidan förklarar kortfattat webbplatsens övergripande struktur och vilka program man behöver för att få tillgång till informationen. Sidan förklarar även hur man ändrar textstorlek och använder eventuella snabbkommandon.

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Postadress: 343 23 Älmhult
Tel: 0476-55 000
E-postadress: utbildning@almhult.se
Besöksadress: Stor Torget 1
Organisationsnummer:212000‑0647
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE-2120000647

Information om eventuella instruktioner i t.ex. lag eller förordning som gäller för myndigheten och var dessa går att ta del av.

På webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

  1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionskakor vilka används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionskakor måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Information om personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen.

Vi behöver behandla och spara personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, personnummer, adress, inkomstuppgift, eventuella särskilda skäl, inkomstuppgift samt kontaktuppgifter som telefon och e-post. Syftet med behandlingen är att tillhandahålla förskole- eller fritidshemsplats efter beviljande, hantera kö och bevaka väntetid, fakturera samt i vissa fall lämna uppgifter till försäkringskassa och socialförvaltning. Kontaktuppgifterna kan även komma att användas för utskick av information och enkätundersökningar.

Dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna bevilja och tillhandahålla förskole- eller fritidshemsplats.

Den rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse enligt Skollagen, fullgörande av avtal samt allmänt intresse. För särskilda skäl är rättsliga grunden vitalt intresse.

Ansökan och beslut som rör reducerad avgift, förtursärenden, utökad vistelsetid, avstängningar och barn med särskilda behov bevaras. Inkomstuppgifter gallras efter tre år. Förteckning över barn på respektive förskola och fritidshem bevaras.

De personuppgifter som behandlas delas med de personuppgiftsbiträden utbildningsnämnden använder för att kunna utföra nämndens tjänster och fullgöra skyldigheter gentemot dig som registrerad. Uppgifterna kan även komma att delas med Försäkringskassan och socialförvaltningen.

Om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig för att begära rättelse, begränsningar i behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller ha mer information om Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss. Detta gör du enklast genom att kontakta utbildningsförvaltningen på e-post utbildning@almhult.se eller telefon, växel 0476 – 550 00.

Du kan också kontakta utbildningsnämndens dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@almhult.se eller telefon, växel 0476- 550 00.

Om du anser att utbildningsnämnden inte behandlar dina personuppgifter på ett rätt sätt enligt Dataskyddsförordningen kan du lämna ditt klagomål till Datainspektionen.

Mer information om Dataskyddsförordningen finns på:

Kommunens webbplats www.almhult.se/gdpr

Datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se/.

Kontaktuppgifter till utbildningsnämndens handläggare dataskyddsförordningen: www.almhult.se/gdpr.utbildning